Erhverv

En grøn profil og tilbagebetalingstid på 6 år

 

For de fleste virksomheder kan et solcelleanlæg være en god investering. Det kan samtidigt vise sig at være en billig måde til at give virksomheden en grønnere profil. Et  velplaceret solcelleanlæg, vil sende et tydeligt signal om virksomhedens værdigrundlag, mange år ud i fremtiden. Økonomien er afhænger af forbrug, hvad der betales for strømmen og hvor egnet bygningerne er til solceller.

 

 

Regler og fordele

Industrien har typisk et højt kW forbrug . Hvis man har solceller, kan man direkte bruge de watt som solcellerne producerer, eller man kan vælge at lagre en del af produktionen på et batteri.

Liberalt erhverv kan som hovedregel ikke kan få refunderet el-afgiften og betaler typisk 1,50-1,70 kr. pr. kWt. Dette betyder, at hvis I investere i et solcelleanlæg til 1 mill. som producerer 120.000 kWh og jeres firma samtidigt bruger 140.000 kWh, vil I kun skulle betale for de 20.000 kWh. En eventuel overskudsproduktion vil blive vil blive leveret til el-nettet uden afregning og det vil derfor ofte kunne betale sig at lagre strøm i et batterilager. Solcelleanlægget betales udelukkende af besparelsen på køb af strøm og anlægs størrelsen skal være nøje tilpasset til forbruget.

 

Nye skrappe energikrav

De nye energikrav fordyre byggeriet i erhvervssektoren betragteligt. Et solcelleanlægs energi produktion kan modregnes i bygningernes energiberegning og nedsætte kravet til isolering og ventilation. Derfor vil et solcelleanlæg "trods investeringen" ofte kunne betale sig på nybyggeri og større ombygninger. Selve investeringen i solcelleanlægget, vil måske isoleret set og uden afskrivning, give tilbagebetalingstid på ca. 10 år.

Dette er i sig selv ikke er en særlig fordelagtigt investering, men det kan ofte spare fordyrende bygge elementer, og være et billigere alternativ. Medregnes afskrivning, typiske el-prisstigning på 4%, mm. så ændres regnestykket betydeligt og solceller kan godt blive til en rigtig god investering.

 

Eksisterende byggeri: Eksempel på Kontor med ansatte der arbejder i dagtimerne, hele året.

Et solcelleanlæg på 20 kkW peak til 155.000- + moms vil  producere omkring 19.500 kWh årligt. 80% af dette bliver brugt med det samme og resten leveres gratis til el-nettet. Hvis vi antager at elprisen ikke stiger og firmaet betaler 1,60 kr + moms pr. kWh, betyder det en besparelse årligt på (19.500 x 0,8 x 1,60 kr) = 24.960,- kr + moms, hvilket (uden afskrivning) giver en tilbagebetalingstid på ca. 6 år. De første 10 år har anlægget derfor give et netto overskud på ca. 95.000,- kr + Moms

Denne beregning er uden afskrivning og uden den normale 4% el-pris stigninger. Forrentningen vil derfor kunne blive væsentlig bedre og solcelleanlæggets forventede levetid, gør det til en attraktiv investering.

 

© Sunfactor - Kvalitets solceller - Solceller

Energiaftalen

Om den seneste enegiaftale
læs her.

 

Gratis hustjek!

Se dit hus med solceller
-og se hvor meget du sparer
Det koster kun en (god) kop kaffe!
Book her eller bliv ringet op:


 

Sunfactor Tryghed

 

Få 3 års udvidet sikkerhed. 
Se mere.

 

 

 

 

Kvalitet betaler sig!

 

Se hvorfor det heller ikke med solceller betaler sig kun at kikke på prisen. Der kan være 15-20% forskel på den årlige ydelse af paneler med samme peak værdi. Se Testen her

 

 

Effekt af dit anlæg

 

Så meget får du ud af dit solcelleanlæg ift. placeringen.